Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7

Stacha Konwy 11 , 18-400 Łomża tel: 862162015
fax: 862165093

mapa dojazdu
www.weta.86lomza.pl
www.weta.vot.pl
email: sekwet@wp.pl
Dyrekcja:
dyr. mgr Albina Teresa Galik-Chojak

z-ca dyr. mgr Paweł Piwowarski
z-ca dyr. mgr Bogusław Antoni Zaremba  

W 32 oddziałach kształci się 816 uczniów w zawodach
Technik weterynarii
Technik technologii żywności
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Technik architektury krajobrazu
Technik agrobiznesu
oraz w liceum ogólnokształcącym


Powodzeniem cieszy się kierunek technik weterynarii, popularna „weta”. Od kilku lat zawód ten przeżywa renesans. Absolwenci otrzymują propozycje pracy jeszcze przed ukończeniem szkoły. Atrakcyjność tego kierunku wynika też z wysokiego poziomu kształcenia zawodowego. Szkoła zatrudnia lekarzy medycyny weterynaryjnej, stale współpracuje z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w lecznicach zwierząt i m.in. w fokarium na Helu, stanowiącym ośrodek badawczy Uniwersytetu Gdańskiego.

Popularnym kierunkiem wśród absolwentów gimnazjów jest technologia. Przetwórstwo mleka, mięsa, procesy fermentacji oraz dobre praktyki w utrwalaniu i przechowywaniu produktów żywnościowych to najważniejsze kształcone umiejętności. Na naszych absolwentów czekają miejsca pracy w masarniach i mleczarniach naszego regionu. „Dni technologa” to święto szkoły i okazja do prezentowania i smakowania wyrobów współpracujących ze szkołą zakładów przetwórstwa spożywczego. ” Technolodzy” są organizatorami finałów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywności.

Wybierając kierunek żywienie poznasz zasady sporządzania wykwintnych potraw, organizowania imprez okolicznościowych, planowania jadłospisów i dekorowania stołów.

Technik architektury krajobrazu to nowoczesny zawód. Absolwenci tego kierunku zmienią nasze parki i trawniki w dzieła sztuki zielonej architektury. Od kandydatów szkoła oczekuje uzdolnień plastycznych i zamiłowania do natury. Praktyki szkolne w zakładach zieleni miejskich i szkółkach ogrodniczych,

Umiejętność prowadzenia gospodarstwa to często bardziej biznesplan i księgowość niż mechanizacja rolnictwa. Wiedzą o tym uczniowie klas agrobiznesu.

Szkoła istnieje od 1950 r.